Aktuality > O nás > Historie > Významné osobnosti >

STANISLAV DOUTLÍK

STANISLAV DOUTLÍK

významný cvičitel a činovník jednoty i ČOS

Bratr Stanislav Doutlík byl ze Sokolské rodiny, původem z Peček, kde se 16.10.1927 narodil. Členem Sokola byl od svých pěti let, cvičil v Sokole Pečky - župa Tyršova. Byl členem okrskového výboru, v lednu 1946 složil pomahatelskou a v dubnu 1947 župní cvičitelskou zkoušku. Zúčastnil se čtrnáctidenní výcvikové školy ČOS v Praze v roce 1946. V roce 1948 byl členem komise mediků při zdravotnickém odboru ČOS. XI. Všesokolského sletu se zúčastnil jako aktivní cvičenec (za Sokol Pražský a Pečky) a jako zdravotník. V letech 1948 - 1951 byl členem Sokola Královské Vinohrady. V letech 1958 - 1963 členem Sokola Strašnice a v letech 1963 - 1969 Sokol Pražský. Od roku 1990 byl místostarostou, zdravotníkem a cvičitelem Sokola Strašnice. V roce 1992 absolvoval cvičitelskou školu ČOS - zdravotní tělocvik.
Nikdy nebyl členem žádné politické strany. Veřejná činnost v tělovýchově a odborných lékařských společnostech. V letech 1938 - 1946 navštěvoval reálné gymnázium v Kolíně. V letech 1946 - 1951 vystudoval lékařskou fakultu Karlovi Univerzity v Praze. V letech 1951 - 1953 působil v nemocnici v Aši. V roce 1963 se stal kandidátem věd, v roce 1968 habilitoval z neurologie, 1970 studijní pobyt ve Švédsku, 1976 získal titul doktora věd. V roce 1983 jmenován profesorem neurologie. V oboru neuroinfekcí publikoval na 200 prací, z toho 7 monografií. Od roku 1984 se věnuje se spolupracovníky výzkumu lymské boreliózy v České Republice.
V letech 1993 - 1995 stál v čele ČOS jako její starosta. V letech 1998 - 2000 byl starostou světového svazu sokolstva.

Heslo jednoty

"V mysli vlast,
v paži sílu,
v srdci oheň."

Kde nás najdete?
Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice z.s.    
Saratovská 400/4
100 00, Praha 10 - Strašnice

IČO 70851204

Podporují nás:

Magistrát Praha Městská část Praha 10

© 2006 Sokol Strašnice
created by Anawe