Aktuality > O nás >

Spolek

ORGANIZACE JEDNOTY

Ještě do poloviny roku 2001 naše jednota byla součástí České obce sokolské (ČOS). Patřili jsme do župy Středočeské – Jana Podlipného. Jako jednota jsme v župě patřili k těm aktivnějším. Představitelé naší jednoty vykonávali vysoké funkce na župě i v ČOS. Kolem roku 1996 se úzké vedení ČOS rozhodlo přehodnotit a zcela změnit historicky danou hierarchii Sokola. Od založení ČOS až do roku 1996 byly jednoty základním článkem. Jednoty se dobrovolně sdružovaly do žup, které vytvářely. Župy si vytvořily ČOS, jako zastřešující organizaci, která zastupovala Sokol v jednání se státními úřady a při organizování celorepublikových.

V roce 2001 došlo k centralizaci. Rozhodování nejde ze zdola, ale shora. ČOS rozhoduje o všem a župy i jednoty musí její nařízení plnit.

Od poloviny roku 2001 již naše jednota není součástí ČOS, jelikož se nevzdala svých stanov, které mimo jiné byly téměř totožné se stanovami ČOS, a také díky tomu, že se naše jednota nevzdala registrace na MV ČR. Byli jsme vyškrtnuti z evidence ČOS.

Toto vyškrtnutí stále bereme jako svévůli tehdejších vrcholných činovníků. Jako jeden z argumentů uvádíme stanovisko ČOS, že naše jednota, jako samostatná právnická osoba, nemůže být součástí ČOS, podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona číslo 83/1990 Sb. Jednalo by se údajně o "Dvojí registraci". Pokud si výše zmiňovaný zákon přečteme pozorně, tak již v § 2 odst. 2 se dočteme, že "Členy sdružení mohou být i "právnické osoby". Tuto část ale ČOS vynechala.

V jednom z dopisů od bývalého starosty ČOS, bratra Pleskače, jsme se dočetli, že jsme začali psát černou kroniku naší jednoty.

Jednotě ve Strašnicích se daří velmi dobře. Velká část našich členů si uvědomila, že již nestačí jen natahovat ruku, ale že se musíme aktivněji snažit o získávání veškerých možných finančních zdrojů. To jsme se naučili a díky skvělé práci našeho Výboru jsme nejenom ekonomicky samostatní a soběstační, ale dokonce investujeme do oprav a rozvoje naší sokolovny a hřiště. Již na Valné hromadě 2003 bylo řečeno, že Sokol Strašnice opustil éru obnovy a přešel do éry rozvoje.

V roce 2004 jsme začali organizovat tábory pro naše děti. V roce 2008 jsme velmi důstojným způsobem oslavili 100. výročí založení naší jednoty pořádáním Slavnostní akademie. Přes 500 diváků a 264 vystupujících bylo dobrou vizitkou naší práce. Náš cvičitelský sbor čítal v té době přes čtyřicet aktivních cvičitelů a pomahatelů s řádnou kvalifikací, což nám umožňovalo pořádat v dostatečné kvalitě nejen naše pravidelná cvičení, ale i veškeré akce, pořádané pro členy či strašnickou veřejnost.

Dnes je více než jasné, že Sokol Strašnice nezačal psát černou kroniku, jak bylo kdysi zmiňováno, ale naopak, že se vydal správným směrem. Jak už bylo jednou řečeno, Sokolem se člověk nestává zaevidováním, ale svým vlastním rozhodnutím, svým postojem a svými činy.

 

STANOVY JEDNOTY

 

 

Heslo jednoty

"V mysli vlast,
v paži sílu,
v srdci oheň."

Kde nás najdete?
Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice z.s.    
Saratovská 400/4
100 00, Praha 10 - Strašnice

IČO 70851204

Podporují nás:

Magistrát Praha Městská část Praha 10

© 2006 Sokol Strašnice
created by Anawe