Aktuality >

Pro členy

PŘIHLÁŠKY A ÚHRADA PŘÍSPĚVKŮ - připravujeme nový systém

kliknutím na výše uvedený řádek vstoupíte do registračního systému

PŘÍSPĚVKY

Kategorie

Školní rok                

Pololetí   

Dospělí

2000,-             

1200,-

Děti, studenti, důchodci, ZTP

1400,-

800,-

Cvičitelé, pomahatelé, činovníci                    

400,-

 

 

PREFERUJEME PLATBU PŘÍSPĚVKŮ ZA ŠKOLNÍ ROK!

Informace o zpracování osobních údajů

 

INFORMACE O ZMĚNÁCH PŘI ÚHRADĚ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Pátek 1.9.2023 byl dnem spuštění nového registračního systému pro členy Sokola Strašnice.

Postup je vytvořený na bázi systému Auksys, ve kterém fungují různé kroužky a mimoškolní aktivity pro děti. V systému se zaregistruje hlavní uživatel a pod ním následně jednotliví členové, tzn. že jeden uživatel (například maminka) může spravovat členství celé rodině. V zájmu pojištění cvičenců a pro potřeby žádostí o dotace potřebujeme mít pravdivé údaje o členech Sokola Strašnice v požadovaném rozsahu. Případné změny svých údajů si bude moct registrovaný člen v systému sám aktualizovat (telefon, e-mail, bydliště…).

Dle pokynů v e-mailu obdrženém po registraci následuje bezhotovostní úhrada příspěvků. V případě dospělých cvičenců je nutné nejprve vyčkat na potvrzující e-mail o přijetí za člena, což vychází z našich stanov a organizačního řádu jednoty. Příspěvky se hradí dle školního kalendáře, tj. od září do června (v případě půlroční platby je to září-leden a únor-červen). O prázdninách, tj. v červenci a srpnu, u nás cvičí pouze dospělí členové, kteří mají uhrazené příspěvky za skončený školní rok.

Pro úhradu příspěvků slouží výhradně číslo účtu dle e-mailové výzvy. Upozorňujeme, že se jedná o jinou banku a jiné číslo účtu než bylo dříve. V uživatelském prostředí si pak můžete stáhnout potvrzení platby pro účely příspěvku od zdravotní pojišťovny či od zaměstnavatele.

Po absolvování registrace a úhrady si člen může vytisknout legitimaci. Doporučujeme tak učinit zejména u nejmladších cvičenců, protože na legitimaci se z evidenčního systému vytiskne i kontakt na zákonného zástupce.

Výše uvedené postupy platí pro všechny cvičence bez rozdílu. Novou registrací musí projít i ti, kteří do Sokola Strašnice chodí třeba i několik desítek let.

V případě jakýchkoli dotazů či nesrovnalostí prosím piště na email: auksys.spravce@sokol-strasnice.cz. Do dvou pracovních dnů Vám odpovíme či zavoláme. V e-mailu prosím uveďte Vaše kontaktní údaje.

V případě potřeby se můžete řídit MANUÁLEM - Členské příspěvky Sokol Strašnice, který je nahrán dole na této stránce.

Po zhodnocení práce se systémem proběhne přechod na komplexnější systém, vyčkejte prosím do července 2024 na aktualizaci manuálu (současným členům přijde postup emailem). Děkujeme

 

Cílem je zjednodušení výběru příspěvků i bezkontaktní a časově nenáročný postup.

Děkujeme za pochopení a důvěru,

Výbor jednoty

 

PRO PŘÍPAD ÚRAZU

Číslo pojistné smlouvy: ČSOB Pojišťovna, a.s. -  8080714314

Vznik škodné události je účastník pojištění povinen oznámit pojistiteli na tel.: 466 100 777

nebo na www.csobpoj.cz (->škoda z pojištění odpovědnosti firem).

 

Přiložené dokumenty:

Heslo jednoty

"V mysli vlast,
v paži sílu,
v srdci oheň."

Kde nás najdete?
Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice z.s.    
Saratovská 400/4
100 00, Praha 10 - Strašnice

IČO 70851204

Podporují nás:

Magistrát Praha Městská část Praha 10

© 2006 Sokol Strašnice
created by Anawe