MIROSLAV JANDA

významný činovník Sokola Strašnice

Dlouholetý jednatel, Ing. JUDr. Miroslav Janda 10.4.1922 - 19.2.2019

Odešla legenda.

Každá jednota má ve svém středu výjimečné osobnosti, které se velikou měrou podílí, nebo podílely na jejím rozkvětu. V úterý 19.2.2019 nás takováto osobnost opustila. Ve věku nedožitých 97 let zemřel náš dlouholetý jednatel, bratr Miroslav Janda.

Jeden ze zakládajících členů výboru jednoty při obnově v roce 1990. Činný nejen v jednotě, ale i na Župě Středočeské - Jana Podlipného.
Do posledních chvil zcela samostatný, soběstačný, mentálně i fyzicky zdatný, s neuvěřitelnou pamětí.
V mládí se stal mistrem republiky ve veslování. Hrál výborně na klavír
Vystudoval práva přerušená válkou. Po komunistickém převratu řekl: „Nemá cenu se živit právem ve státě bez práva“ a začal studovat vysokou školu technickou. Především proto, že technika byla apolitická. Právo a technika ho živily celý život. Mohl dělat ředitele čehokoliv, i zeměkoule, ale to by musel vstoupit do komunistické strany. A to nikdy neudělal.
Byl jeden z prvních, kteří cinkali klíči na náměstí v listopadu 1989.
Byl jeden z těch, co obnovovali Sokol Strašnice a Župu Středočeskou – Jana Podlipného.
Byl dlouholetým jednatelem Sokola Strašnice a činovníkem v Župě.
Celý život ctil a prosazoval mravní hodnoty. Slušnost, čest, pravda, laskavost byly samozřejmostí. Vždy podporoval mladé a snažil se jim dát šanci.
Navždy budu obdivovat jeho nadšení a radost, jeho vitalitu, nebo jak v 94 letech bez pomoci vyskočil na pódium v sokolovně, protože se chtěl podívat, jak hraje jeho vnuk. Jeho pravidlo: „Tři kilometry a tři křížovky denně.“, mě bude vždy inspirovat.
V době, kdy byl jednatelem jednoty, se zasloužil o mnoho věcí. Výčet by byl opravdu dlouhý. Zmíním jen tři husarské kousky. 
První bylo získání částí pozemků, které původně patřily velkostatkáři Bečvářovi. Tím jsme zcelili náš pozemek a mohli tak začít v roce 2003 s rekonstrukcí hřiště. Dodnes není vypořádán ostatní majetek po velkostatkáři, kterému patřily celé Strašnice a nejspíš jsme jediní, kteří uspěli.
Za druhé: bratr Miroslav sám navrhl a připravil plynofikaci naší sokolovny. Tím naší jednotě ušetřil prostředky v řádech statisíců a výrazně pomohl zlepšit komfort při cvičení. 
Za třetí: připravil text stanov dle vzoru z roku 1948, podle kterých jsme obnovili našj jednotu.
Bratr Miroslav Janda se nesmazatelně zapsal do historie naší jednoty jako jeden z nejdůležitějších činovníků v celé její historii.
Bylo mi ctí, bratře.

 

Patrik Borkovec
Náčelník Sokola Strašnice

26.2.2019

Mirek-janda_1 Mirek-janda_2 Mirek-janda_3
Heslo jednoty

"V mysli vlast,
v paži sílu,
v srdci oheň."

Kde nás najdete?
Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice z.s.    
Saratovská 400/4
100 00, Praha 10 - Strašnice

IČO 70851204

Podporují nás:

Magistrát Praha Městská část Praha 10

© 2006 Sokol Strašnice
created by Anawe