Aktuality > O nás > Historie > Významné osobnosti >

JAROSLAV BOROTÍNSKÝ ZYKA

JAROSLAV BOROTÍNSKÝ ZYKA

první starosta Sokola Strašnice

Prvním starostou Sokola Praha Strašnice byl Jaroslav Zyka, výrazná osobnost - novinář, básník, spisovatel a význačný sokolský pracovník. Narodil se v Praze v roce 1875, vystudoval reálku a stal se účetním v knihkupectví J. Otty. V letech 1898 - 1915 byl tajemníkem ČOS, 17 let jednatelem vzdělavatelského sboru ČOS, 6 let starostou Sokola V Michli, vzdělavatelem Sokola v Nuslích. Starostou strašnického Sokola byl v letech 1908 - 1914 a 1926 - 1936. Od počátku tu organizoval vzdělavatelské akce a v roce 1933 velmi vřele ocenil své sepjetí se strašnickými sokoly ve stati " Radostné vzpomínky od kolébky naší jednoty " ve sborníku 25 let Sokola ve Strašnicích. Po celý život redigoval sokolské publikace, přispíval do Sokola a Věstníku sokolského, vydával instruktivní brožury. Měl i vlastní literární ambice: kromě knihy básní "Když kvete šeřík" napsal několik dramatických prací, v té době oblíbených zejména u divadelních ochotníků. V Ottově nakladatelství redigoval Osvětu lidu, psal i do divadelních časopisů. Uspořádal sbírku sokolských písní "Mužným duchem". V roce 1915 se stal redaktorem Švehlova deníku Venkov.
Máme důvod vzpomínat Jaroslava B. Zyky nejen proto, že v roce 1908 byl oporou při zakládání naší jednoty a byl pak dlouhou dobu jejím starostou i vtiskl životu jednoty pečeť své buditelské a vlastenecké osobnosti. Je tu také souvislost s naší současností: někteří z našich starších členů se na něho dobře pamatují. Naše dosud cvičící sestra Marie Kosinová opatruje památníček, do kterého jí v roce 1935, jako malé žákyňce Marušce Benešové, napsal vlastní rukou básničku "Šťastnému dítěti".
Jaroslav B. Zyka zemřel 5.2.1947. Při pohřbu ve strašnickém krematoriu mu zazpíval sokolský pěvecký sbor a promluvil starosta strašnické jednoty Plešinger. Pamětní nápis má na rodinné hrobce na olšanských hřbitovech / hřbitov VI-odd.12a, hrob 75/.

 

Šťastnému dítěti


Ať hodně krásných chvil v Tvém žití
kde otce starost, matky slova,
ať nasype Ti život kvítí
co radost srdce všechno chová…

Měj víru v příští, lásku k vlasti,
ať sny nic nikdy nezakalí,
pak věř, že bude vždycky snáz Ti
již hledět budeš k jasné dáli…

Ať neraní Tě bolest doby,
ať oko s úsměvem se dívá,
kde blaho je a žádné zloby
a píseň štěstí věcně zpívá…

Jar. B. Zyka - Strašnice 17.X.1935

historie_zyka Jaroslav_B
Heslo jednoty

"V mysli vlast,
v paži sílu,
v srdci oheň."

Kde nás najdete?
Tělocvičná jednota SOKOL Praha - Strašnice z.s.    
Saratovská 400/4
100 00, Praha 10 - Strašnice

IČO 70851204

Podporují nás:

Magistrát Praha Městská část Praha 10

© 2006 Sokol Strašnice
created by Anawe